Dong’s meaningful message for Mother’s day

“Sa inyo po ang aking pagpupugay, ang aking paghanga, ang aking serbisyo, ang aking boto.” – Dong Dantes

Dong Dantes uploaded a very meaningful message for Mother’s Day. We provided the english translation requested by International fans.

“Kay tapang talaga ng mga Nanay. Handang makipaglaban, makipagsapalaran, ipagpaliban ang sariling kapakanan. Walang hamong sinusukuan. Ibang klaseng magmahal — Radikal.

[All mothers are extremely brave they are willing to fight, to risk everything for their children’s sake. They don’t give up easily, and their love is unconditional.]

Kapos na budget, napagkakasya. Maraming nagagawa. Lahat ng sakit, tinitiis. Priyoridad niyang umangat ang buhay ng mga mahal niya.

[Lack of budget, but she always manage it. She can do all things. They’ve often endure all the pain. Her priority is always to lift up the lives of her love ones.]

Sana, lahat tayo, ipagdiwang pang lalo ang mga ina, dahil alam nating lahat na totoong dakila sila.

[I hope all of us will celebrate their day (mother’s day). We all know that they are the real heroes.]

Sa inyo po ang aking pagpupugay, ang aking paghanga, ang aking serbisyo, ang aking boto.”
“I celebrate you, You have my praise, my service and my vote.”

We got the message loud and clear.


Loading...