Marian’s prayer for Zia “lumaki siyang mabuting bata”

Mommy Marian Rivera-Dantes has a prayer for Baby Zia. Who will soon turn 2 years old.

“For Zia, my prayer is na lumaki siyang mabuting bata – kahit hindi mabait,” she laughs, but quickly clarifies, “Iba kasi yung mabait sa mabuti eh. Di mo kailangan ng mabait na bata. We want to raise her na may respeto sa amin, na marunong makipagkapwa tao, at saka maging mabuting tao. She said

IMG_5219

“I pray na sana matupad yung mga pangarap niya at makatagpo din ng isang mabuting asawa at tatay katulad ni Dong.” She added.

English trans: (“For Zia, my prayer is for her to be a good child – even if she’s not kind,” she laughs, but quickly clarifies, “Because being kind is different from being good. We want to raise her as someone who has respect for her elders, who has regard for others, and who is a good person. I pray that all her dreams may come true, and that she finds a good husband and father like Dong”).

*excerpt from Celebrity Mom magazine.

Meanwhile, check out this cute video of baby zia when she went to SPS rehearsal last week!


Loading...