VIDEO: Juterte and Pnyoy Face-off!!

Nagharap na nga ang President-Elect na si Rodney Juterte at ang Outgoing President na si Pnyoy Sa Sunday Pinasaya!

Hindi lamang sila nag harap pero binigyan din nila ng payo ang bawat isa..

Panoorin ninyo ang nakakatawa nilang Paghaharap..


Sunday PinaSaya- Mayor Juterte vs P-Nyoy by dongyanatics


Loading...