Marian Rivera-Dantes declares her support for Leni Robredo! (with ENG Trans)

English translation for Non-Filipino Speaking Fans:

In last night’s debate, the Vice presidential candidates enlightened me with their individual perspectives. And because of that, my beliefs in supporting Congresswoman Leni Robredo became stronger.

Not just because my husband chose to support her as well, even many of my friends and acquaintances, but because I saw in her the sincerity, integrity, the ability to lead and serve especially the women and workers on the margins of our society.

She has been in public service for a very long time before she even joined politics and during those times, her records and character was not tainted by corruption, that is why I believe in her.

Though we all have divergent opinions and likes, I am sure that we all dream of having a more successful and a better Philippines. In my opinion, one of the main ways for us to achieve these is to elect the right people. And for me, I trust in Leni Robredo’s leadership if ever she gets elected as Vice President of our country.

To those who have not chosen who they will support yet, pray and carefully examine each candidate to be able to decide correctly. “May the best woman win” as she said. #LeniIsMyVP

Sa debate kagabi, naliwanagan ako sa kani-kaniyang mga pananaw ng mga kandidato sa pagka Bise Presidente. Dahil diyan, lalong tumibay ang aking paniniwala na si Congresswoman Leni Robredo ang susuportahan ko. Hindi lang dahil siya rin ang napili ng aking asawa, maging ng marami kong kaibigan at kakilala, kundi dahil kinakitaan ko sya ng sinceridad, integridad, kakayahang mamuno at maglingkod lalo na sa mga kababaihan at manggagawa na nasa laylayan ng lipunan. Matagal na siyang nasa public service bago pumasok sa politika at sa mga panahong ito ay hindi nabahiran ng katiwalian ang kanyang record at character kaya bilib ako sa kanya. Iba-iba man po tayo ng opinyon at gusto, sigurado ako na lahat tayo nangangarap ng mas maunlad at maayos na Pilipinas. Sa tingin ko, isa sa pangunahing paraan para makamit ito ay ihalal natin ang mga tamang tao. At para sa akin, tiwala ako sa pamumuno ni Leni Robredo kung sya ang magiging Bise Presidente ng ating bansa. Sa mga wala pang napipiling susuportahan, magdasal at suriin pong mabuti ang bawat kandidato para makapag desisyon ng tama. "May the best woman win" , sabi nga niya. #LeniismyVP ? @lenirobredo

A photo posted by Marian Rivera Gracia Dantes (@therealmarian) on


Loading...